NESTOR

NESTOR

pes, nar. cca november 2020, dátum prijatia: január 2021, v dospelosti predpoklad: stredný vzrast (+/- 15-20kg)

NESTOR je doma. 🙂
Šesť krásnych súrodencov bolo aj s maminkou Nanou zachránených z osady.
Nestorko sa veľmi bál prvé dni, či mu opäť ľudia neublížia, no postupne sa naučil dôverovať.
Veľmi tešíme, že aj on ako druhý zo súrodencov našiel domov, kde ho milujú a učia ho, že ľudia vedia byť aj dobrí. ❤️
NESTOR našiel domov v Lazanoch.