Cesta za domovom

Naše občianske združenie Cesta za domovom vzniklo v septembri 2014 pre nesporne zlý stav s túlavými zvieratami v našom regióne.

Od začiatku našej činnosti sme nedisponovali žiadnymi priestormi, fungovali sme len formou dočasných opatier.  To znamená, že sme umiestňovali zvieratká priamo do rodín, kde boli po dobu, kým si nenašli nový domov.
Po mesiacoch snaženia sa nám podarilo nájsť vhodný priestor na vybudovanie útulku v obci Švábovce pri Poprade. Útulok už pomohol desiatkam zvierat, ktoré hľadali pomoc. Vašu pomoc však naďalej potrebujú a to hlavne formou dočasných opatier. Ak máte záujem taktiež pomôcť zvieratám v núdzi prostredníctvom dočasných opatier, pripojte sa k nám.

Jedným z našich cieľov je hlavne osveta ľudí ohľadne ochrany zvierat. Pristupovanie k zvieratám s láskou a porozumením.
Jedným z našich hlavných cieľov je zaviesť v okolitých osadách, kde sa kumuluje najviac zvierat na jednom mieste, kastračný program. Tento program s podarilo uskutočniť už v niekoľkých lokalitách, vďaka ČSKP. Situácia v osadách je naozaj alarmujúca. Každý deň tam zomiera niekoľko desiatok zvierat. Zvieratá na reťaziach, bezmocné a utrápene, zvieratá bez čo i len základnej zdravotnej starostlivosti. Jediné možné riešenie v tejto situácií je kastrácia a tým zamedzenie počtu týraných a umierajúcich zvierat.
Taktiež sme od mája 2015 spustili kastračný program potulných mačiek. Takto sa zníži stav mačiek na ulici, ale pritom sa zachová ich potrebný počet v prostredí.

Za obdobie našej činnosti sme zachránili už stovky zvierat. No bez vašej pomoci by to nebolo možné. Vďaka vaším finančným a materiálnym príspevkom môžeme napredovať.
Zvieratká od nás odchádzajú komplet veterinárne ošetrené a v prípade dospelých zvierat aj kastrované.

Túto prácu robíme samozrejme zadarmo v rámci nášho voľného času. Nie sme nikým finančne dotovaní. Jediná naša finančná pomoc ste VY, ľudia, ktorým životy zvierat nie sú ukradnuté. Preto ak nám viete pomôcť čo i len maličkou čiastkou, radi vašu pomoc uvítame. Číslo nášho účtu:

Slovensko:
č.ú. SK: 5063930988/0900
IBAN: SK0509000000005063930988 SWIFT: GIBASKBX

Česká republika:
č.ú. CZ: 2600907473/2010

V mene všetkých zvierat, ktorým sme vďaka Vám mohli pomôcť, pomáhame a budeme pomáhať, ĎAKUJEME!

Cesta za domovom

Facebook