Cesta za domovom

Naše občianske združenie Cesta za domovom vzniklo v septembri 2014 pre nesporne zlý stav s túlavými zvieratami v našom regióne.

Zo začiatku sme fungovali len formou dočasných opatier.
Od roku 2016 funguje náš útulok pre opustené zvieratá, ktorý sa rokmi snažíme vlastnoručne zveľaďovať a poskytnúť tak zvieratám dôstojné podmienky na život.
Útulok sa nachádza na Poľnohospodárskom družstve vo Švábovciach pri Poprade.

Útulok už pomohol stovkám zvierat bez domova. Vašu pomoc však naše zvieratká naďalej potrebujú. A to nie len finančnú či materiálnu, ale aj formou dobrovoľníctva v útulku, venčenia psíkov, príležitostnej výpomoci či formou dočasnej opatery. Ak viete pomôcť aj takto našim zvieratám, pridajte sa k nám. 🙂

V našom útulku sa snažíme o to, aby tu zvieratá nie len „prežívali“ do doby, kým nájdu dobrý domov, ale hlavne, aby sa tu cítili spokojne, boli plne socializované a zdravé. Okrem pravidelného času, ktorý trávia vo výbehoch sa veľmi potešíme aj venčiarom, ktorí ich vezmú na prechádzky.

Naše zvieratá boli poväčšine odobraté z osád alebo zachránené z ulice. Po príjme sú umiestnené v karanténe, kompletne veterinárne ošetrené (čipovanie, opakovaná vakcinácia, odčervenie, odblšenie, kastrácia, prípadne potrebné iné vyšetrenia či operácie). Po skončení karantény sú ponúknuté na adopciu a hľadajú milujúce domovy. Adopcia nie je jednodňová záležitosť, ale dlhší proces. Na výbere vhodného domova si dáme veľmi záležať. Prežili si veľa zlého, zaslúžia si už len to najlepšie.
Taktiež v útulku kŕmime zvieratá výhradne kvalitnou stravou, ktorá im nespôsobí zdravotné ťažkosti. Naša práca je poslanie a my chceme, aby za nás hovorili naši spokojní zverenci.

Bez Vašej pomoci by sme však naďalej pomáhať nedokázali. Vďaka Vašim finančným a materiálnym príspevkom môžeme napredovať.

Túto prácu robíme samozrejme zadarmo v rámci nášho voľného času. Nie sme nikým finančne dotovaní. Jediná naša finančná pomoc ste VY, ľudia, ktorým životy zvierat nie sú ukradnuté. Preto ak nám viete pomôcť čo i len maličkou čiastkou, radi vašu pomoc uvítame. Číslo nášho účtu:

Slovensko:
č.ú. SK: 5063930988/0900
IBAN: SK0509000000005063930988 SWIFT: GIBASKBX

Česká republika:
č.ú. CZ: 2600907473/2010

Paypal: info@cestazadomovom.sk

V mene všetkých zvierat, ktorým sme vďaka Vám mohli pomôcť, pomáhame a budeme pomáhať, ĎAKUJEME!

Cesta za domovom

Facebook