2%

Aj dlhá cesta za domovom môže mať šťastný koniec. Len vďaka Vašim 2% môžeme naďalej zachraňovať zvieratká, ktoré by bez našej pomoci neprežili.

Budeme Vám veľmi vďační za Vašu pomoc formou 2% (3%) z Vašich daní, ktoré sú najväčšou podporou pre našu činnosť. Nenechajte svoje 2% prepadnúť štátu a darujte ich na podporu dobrej veci. ĎAKUJEME!

TLAČIVÁ STIAHNETE TU:

Vyhlásenie o poukázaní 2%Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

PRE ZAMESTNANCOV:

 • do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa:
  – o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  – o  vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane ( vzor tlačiva uverejňujeme)
 •  z Potvrdenia o zaplatení dane vypočítate 2 % zo zaplatenej dane (minimálne 3 €) a následne
  vypíšte Vyhlásenie (vzor tlačiva uverejňujeme) spolu s vypočítanou sumou zaplatenej dane
  vo výške 2 %, resp. 3 %
 • obe tlačivá Potvrdenie aj Vyhlásenie zašlite/odneste na príslušný Daňový úrad do 30.04.2024.

PRE FYZICKÉ OSOBY, ktoré si podávajú daňové priznanie samé – (DP FOA, DP FOB) a
PRE PRÁVNICKÉ OSOBY – (PO) je Vyhlásenie súčasťou tlačiva, vypíšte len v časti:

Údaje o prijímateľovi:
IČO: 42 383 951
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Cesta za domovom
Sídlo – Ulica: Sadová
Súpisné/orientačné číslo: 726/17
PSČ: 058 01
Obec: Poprad

a odovzdajte na DÚ v lehote na podanie daňového priznania resp. v predĺženej lehote

Ďakujeme 🙂