Ďakujeme

Aj vďaka týmto právnickým a fyzickým osobám môže naše združenie vykonávať svoju činnosť a pomáhať zvieratkám v núdzi.

logo ishyoboy.com