Ďakujeme

Aj vďaka týmto právnickým a fyzickým osobám môže naše združenie vykonávať svoju činnosť a pomáhať zvieratkám v núdzi.

logo ishyoboy.com
  • Psí Salón Kitty- Martina Černická
  • Miriam Kaprálová
  • Andrea Rennerová
  • Bronka 🙂