FEZ

FEZ

pes, nar. cca november 2020, dátum prijatia: december 2020, predpoklad v dospelosti: +/- 15kg

FEZ našiel domov. ?
Päť krásnych súrodencov sme zachránili z osady. Ich život pekne nezačal ale našťastie sa skoro dostali do bezpečia.
A aj Fez ako aj jeho bračekovia našiel rodinku, ktorá ho zbožňuje. ?
FEZ našiel domov v Poprade.