ÚTULOK CESTA ZA DOMOVOM

ÚTULOK CESTA ZA DOMOVOM

Cesta za domovom Cesty za domovom. Náš dočasný domov pre zvieratá bez domova funguje od roku 2016 a to na Poľnohospodárskom družstve Švábovce.
Všetko čo vidíte teraz nás stálo nenormálne veľa práce a úsilia. Aby útulok mohol prosperovať a aby sa v ňom zvieratá cítili dobre.
Ďakujeme všetkým čo nám pomohli a pomáhajú naďalej zveľaďovať náš útulok. Určite budeme vďační za ďalších ľudí, ktorí by sa chceli pridať a pomôcť v ceste za domovom našim útulkáčom.

Na začiatku to bola bývalá budova na chov prasiat. Už niekoľko rokov je to však útulok pre zvieratá.

Všetko vyčistiť, vybieliť, postaviť koterce. Prvé koterce sme stavali s myšlienkou finančnej šetrnosti, čo sa nám časom ukázalo ako zlé rozhodnutie, pretože sa rozpadli. A tak sme posledné roky pracovali na ich prestavbe a stále pracujeme.
Tak ako môžete vidieť aj roky práce v skrášľovaní mačacieho podkrovia, výbehov či okolia. Veľa práce, ktorá však nikdy nekončí. A veľkou pomocou ste pre nás hlavne vy.

Zlepšovať podmienky pre zvieratá vieme len vďaka vašej finančnej pomoci:

SK:
č.ú.: 5063930988/0900
IBAN: SK0509000000005063930988 SWIFT: GIBASKBX

CZ:
č.ú.: 2600907473/2010

Paypal: info@cestazadomovom.sk

ĎAKUJEME. A prosíme, stojte pri nás.