Dokumenty

Spracovanie osobných údajov

25. mája 2018.Dokumenty

Zásady ochrany osobných údajov a Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným
spôsobom je pre nás prvoradé. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime Nariadením
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracúvaním osobných informácií a o voľnom pohybe týchto údajov (General Data Protection
Regulation – GDPR), ustanoveniami Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov, ako aj ďalšími
právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.

Read more