RON

RON

pes, 9 rokov, 60cm, 35 kg

RONKA si prebralo OZ Môj Život pod svoje združenie.