PEANUT, HAZELNUT, WALNUT a COCONUT

PEANUT, HAZELNUT, WALNUT a COCONUT

Štyroch súrodencov PEANUT, HAZELNUT, WALNUT a COCONUT, ktorí sa našli vyhodení v igelitke pred jedným penziónom, prebralo pod svoje ochranné krídla naše spriatelené OZ v Prahe a našli im tie najmilujúcejšie domovy, aké si chrobáčikovia zaslúžili. 🙂
ĎAKUJEME!!