DONUT

DONUT

pes, nar. cca september 2018, dátum prijatia: október 2018,

DONUT je doma! Konečne sa usmialo šťastie aj na neho. 
6 krásnych súrodencov sme zachránili z domu hrôzy. Niektorí z nich u nás rástli a domov neprichádzal.
Po roku čakania, predposledný zo súrodencov, sa dočkal domova DONUT. 
Krásavec sa teraz už spokojne vyvaľuje v peliešku pri milujúcej rodinke.
Donut našiel domov v Nemecku.

Ďakujeme Tierhilfe Hohe Tatra e.V. za nájdenie krásneho domova pre Donuta.