Vianoce a deti

Tri základné školy zo Svitu a Popradu sa rozhodli urobiť zvieratkám krajšie Vianoce. A my si ich pomoc veľmi ceníme. 🙂

Detí z 3 základných škôl sa rozhodli urobiť krajšie Vianoce opusteným zvieratkám z nášho združenia. Spolu s pedagógmi, ktorí stoja za týmto nápadom vyzbierali vo svojich školách materiálnu pomoc, ktorú boli potom osobne odovzdať do nášho útulku. Veľmi pekne ďakujeme za krásne dary a návštevu. A ďakujeme za skvelý prístup pedagógov, ktorí podporujú deti v pomoci zvieratkám.

ZŠ Komenského Svit
ZŠ Francisciho Poprad
Life Academy Poprad

ĎAKUJEME!!